Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys

Yhdistys

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry on vuonna 1976 perustettu psykoterapiayhdistys, jonka tarkoitus on edistää yleistä tietoisuutta psykoanalyyttisesta lasten- ja nuorisopsykoterapiasta ja kehittää sen toimintaedellytyksiä Suomessa. Yhdistys toimii psykoanalyyttista psykoterapiaa harjoittavien lasten- ja nuorisopsykoterapeuttien jäsenyhteisönä. Yhdistys seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, sekä pyrkii asiantuntemuksellaan ja kannanotoillaan vaikuttamaan lasten- ja nuorisopsykoterapiaa koskeviin asioihin. Jäseniä  yhdistyksessä on noin 200.

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea lasten tai nuorten psykoanalyyttisen psykoterapiakoulutuksen suorittaneet psykoterapeutit tai sellaiseksi opiskelevat. Jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käyvät ilmi koulutus- ja työkokemustiedot. Hakemuksen voi lähettää sähköpostilla jäsenvastaavalle:  riitta.karhu-toropainen@lastenjanuortenpsykoterapia.fi.

Yhdistys järjestää vuosittain seminaarin lasten- ja nuorisopsykoterapian ajankohtaisista aiheista. Kouluttajina ovat tunnetut asiantuntijat, viime vuosina luennoimassa ovat käyneet Tavistock-klinikalta esimerkiksi Graham Music, Ricky Emanuel, Monica Lanyado ja Jeanne Magagna.

Yhdistys tekee yhteistyötä vastaavien suomalaisten ja ulkomaisten järjestöjen ja alan muiden toimijoiden kanssa. Yhdistys on EFPP:n (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) jäsenyhdistys ja tekee sen kanssa tiivistä yhteistyötä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen jäsenet pääsevät edullisemmin vuotuisille koulutuspäiville ja ovat tervetulleita myös jäseniltoihin, joita pidetään pari kertaa vuodessa. Ylläpidämme nettisivuillamme www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi myös terapeuttiluetteloa, johon voi halutessaan saada omat tietonsa. Jäsenmaksu on tällä hetkellä 40€ vuodessa.

Yhdistyksen tietoja

Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys
– Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapi i Finland ry.
Yhteisötunnus: 1106301-5

Lataa yhdistyksen säännöt pdf-muodossa tästä

Yhdistyksen kunniajäsenet:

Terttu Arajärvi, Liisa Harlin-Ljungberg, Marja Schulman ja Tuomo Tikkanen.

Yhdistyksen jäsenten tietojen ajan tasalla pitäminen/päivittäminen jäsenrekisterissä, sähköpostilistalla ja terapeuttiluettelossa

Jäsenpostin ym. tiedon saanti voi onnistua vain ajantasaisilla tiedoilla yhdistyksen jäsenrekisterissä ja sähköpostilistalla.  Jos et ole saanut sähköpostia pitkään aikaan, tarkista ovatko tietosi meillä ajantasalla. Myös terapeuttiluettelon tiedot pysyvät ajan tasalla vain jäsenen oman aktiivisuuden varassa. Muutokset tiedoissa ilmoitetaan seuraaviin osoitteisiin:

Jäsenyyden hakeminen ja tiedot jäsenrekisteriin:

tiedustelut ja vapaamuotoinen hakemus jäsenyyttä haettaessa, nimen, postiosoitteen ja puhelinnumeron muutokset
riitta.karhu-toropainen@lastenjanuortenpsykoterapia.fi

Tiedot sähköpostilistalle:

sähköpostiosoitteen muutokset
riitta.karhu-toropainen@lastenjanuortenpsykoterapia.fi

Tiedot terapeuttiluetteloon:

muutokset ja yhteydenotot uusien tietojen ilmoittamiseksi riitta.karhu-toropainen@lastenjanuortenpsykoterapia.fi


Hallitus 2023

Sirkku Saini

Puheenjohtaja

Pia Viitanen

varapuheenjohtaja

Esa Pursiainen

kokoussihteeri ja arkistointi

Tiina Aaltonen

nettivastaava

 Henna Suopanki-Virtanen

tiedottaja

Riitta Karhu-Toropainen

jäsenvastaava

Anne Ståhl

yleiset asiat

Eija Sinervä

yleiset asiat

Jäsenyyden hakeminen ja tiedot jäsenrekisteriin:

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi psykodynaamisen viitekehyksen mukaisen lasten ja/tai nuorisopsykoterapiakoulutuksen saaneen henkilön, tai vaihtoehtoisesti aikuisten psykoterapiakoulutuksen saaneen henkilön, jolla on riittävä työkokemus lasten ja nuorten parissa. Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on hyväksytty vastaavaan koulutukseen koulutuksen ollessa vielä kesken. Jäsenyyttä on anottava kirjallisesti hallitukselta. Yhdistykseen voi kuulua varsinaisena jäsenenä, opiskelijajäsenenä, eläkeläisjäsenenä tai kunniajäsenenä. Eläkeläisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut varsinaiselta jäseneltä vaaditun koulutuksen, mutta jäänyt työelämästä eläkkeelle. Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta suullisesti kokouksessa, jolloin se merkitään yhdistyksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen vuosikokous puolestaan voi erottaa jäsenen, joka jättää kehotuksesta huolimatta maksamatta jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuonna tai vahingoittaa yhdistystä tai sen tarkoitusperiä. Eronnut tai erotettu voi anoa jäsenyyttä uudelleen.
 

Jäsenedut

Katsaus menneeseen

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys (SLNPY) on perustettu v. 1977 

Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen vaiheista: Suomen  ensimmäinen lastenpsykoterapeuttikoulutus alkaa yhteistyössä 

Vuonna 1976 ryhmä Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen ja Therapeia-säätiön  jäseniä perusti Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapeuttisen yhdistyksen, jonka  toiminnan päätavoite oli aloittaa lasten- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus –  ensimmäistä kertaa Suomessa. Ensimmäinen koulutusryhmä alkoi kolmivuotisen  koulutuksensa 1978. Vuoteen 1987 mennessä valmistui yhteensä 32 lasten ja – nuortenpsykoterapeuttia. Therapeia-säätiössä on lastenpsykoterapeutteja, jotka ovat  käyneet ensin kyseisen koulutuksen ja sen jälkeen myöhemmin valmistuneet  psykoanalyytikoiksi. Yhdistyksen perustajajäseniä ja ensimmäisiä kouluttajia olivat  Leena-Maija Jokipaltio, Terttu Arajärvi, Pirkko Siltala, Gunvor Vuoristo, Kyllikki  Lyytikäinen, Hilkka Valtonen, Seija Jokipaltio, Senja Suhonen, Helvi Osanen, Leena  Lähdeoja, Esko Varilo ja Soili Haaramo. Suomessa ei tuohon aikaan ollut  lapsianalyytikkokoulutusta. He ovat kaikki aikuispsykoanalyytikoita, jotka  päivätöissään olivat kartuttaneet kokemusta lasten hoidoista. 

Antoisa kahden koulutusorganisaation kouluttajien välinen yhteistyö jatkui  kymmenisen vuotta. Mutta sitten – ehkä kansainvälisistä koulutuspoliittisista  seikoista johtuen- Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen psykoanalyytikot  vetäytyivät yhteistyöstä. Tämä johti yhdistyksen koulutustoiminnan yllätykselliseen  päättymiseen. Yhdistyksen toiminta lamaantui joksikin aikaa, ainoastaan jäseniltoja  pyrittiin järjestämään. 


Yhdistyksen myöhemmistä vaiheista 

Joitakin vuosia myöhemmin yhdistyksen toiminta alkoi vähitellen aktivoitua. Uusi  sukupolvi lastenpsykoterapeutteja nosti yhdistyksen jaloilleen, mutta jäsenmäärä  pysyi vielä pienenä. Yhdistyksen johtokunta puheenjohtajansa lastenpsykiatri Eeva  Huikon aloitteesta päätti järjestää ensi kertaa kaksipäiväiset koulutuspäivät, joiden  vieraileva luennoitsija oli kansainväisesti tunnettu huippukouluttaja Lontoosta.  (Marja Schulman kutsuttiin mukaan suunnittelutyöhön. Eeva Huikko oli valmistunut  Therapeia-säätiön ensimmäisestä VET-lastenpsykoterapeuttikoulutuksesta 1996).  Anne Alvarez- Live Company-kirjan kirjoittajana tunnettu Tavistock- klinikan  lastenpsykoterapeuttikouluttaja jätti unohtumattoman kokemuksen suomalaisille 

kuulijoilleen. Yhdistys sai tarvitsemaansa elinvoimaa ja nostetta ja taloudellinen  tilanne kohentui. 

Yhdistyksen seuraavat puheenjohtajat Jari Sinkkonen ja Marja Schulman jatkoivat  tätä vuosittaista perinnettä. Marja Schulmanilla on hyvät yhteydet Tavistock klinikkaan siellä saamansa koulutuksen ansiosta. Margaret Hunter, Elisabet Cleve  (Ericastiftelsen), Linda Mayes (Yale University USA), Margaret ja Michael Rustin,  Monica Lanyado, Jeanne Magagna sekä Louise ja Ricky Emanuel ovat  koulutuspäivien luennoitsijoina tuoneet syvällistä osaamistaan suomalaiselle  yleisölle. 

Yhdistyksen 25-, 30-, 35- ja 40-vuotistaipaleen kunniaksi on järjestetty juhlat  vuosina 2001- 2016. Marraskuussa 2011 juhlittiin 35- vuotista toimintaa.  Tilaisuuteen oli kutsuttu jäsenten ohella myös yhdistyksen edellä mainittuja  perustajajäseniä ja entiset puheenjohtajat. Terttu Arajärvi oli yhdistyksen  kunniapuheenjohtaja. 40-vuotisjuhlat pidettiin Ekbergin juhlahuoneistossa  Bulevardilla 22.4.2016. 45-vuotisjuhlat jäivät pandemian vuoksi väliin. Yhdistyksen  jäsenmäärä on kasvanut valtavasti sen alkuajoista mm. monipuolisen ja  korkeatasoisen koulutustoiminnan ansiosta. 


Puheenjohtajina
ovat toimineet 

Esko Varilo 1977 -1981 

Terttu Arajärvi (1922-2014) 1982-1986 

Anita Ojanen (nyk. Raemäki) 1987 -1993 

Marketta Meretoja (nyk. Suoja- Sjöblom) 1994 -1999 

Eeva Huikko 2000 -2003 

Jari Sinkkonen 2004 -2008 

Marja Schulman 2009 -2016  

Salli Alanko 2017- 3.5.2017  

Jaana Tomma 13.9.2017 alkaen – 


Koulutuspäivät
vuosina 1996-2019 

 4.-5. 10 2019: Laiminlyönnin ja trauman vaikutus kehitykseen, neurobiologian, psykoanalyysin ja  kiintymyssuhdeteorian näkökulma.  

Neglect and Trauma- Impact on the development through the lens of neurobiology, psychoanalysis  and attachment theory. Graham Music & Ricky Emanuel. Lontoo. 

 5.-6.10 2018 Tunne-elämän ulottuvuuksia. Jeanne Magagna. koulutuspäivät jouduttiin perumaan luennoitsijan sairastumisen vuoksi 

 6.-7.2017: Epätoivon muuntuminen toivoksi. Hope and Despair, Monica Lanyardo. Lontoo

7.–8.10.2016 Aikuinen mielenmaailma ja sen lapsuudenaikaiset juuret 

Mikä on ensisijaista lapsen ja nuoren ihmissuhteiden ja tunne-elämän 

kehityksessä? Kouluttajana lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Graham Music, Lontoo Tavistock ja  Portman klinikka 

* 22.4.2016 Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari . Juhlaesitelmä: Leikki, luovuus ja kulttuuri lapsen elämässä. Jari Sinkkonen, LT dosentti, lasten – ja  nuorisopsykoterapeutti. 

 9.–10.10.2015 Vanhempi – pikkulapsi psykoterapia ja sen merkitys lasten- ja nuoriso psykoterapeuteille. Kouluttajana lapsianalyytikko, lasten- ja nuortenpsykoterapeutti, vanhempi-pikkulapsipsykoterapeutti (infant-parent psychotherapist) 

Tessa Baradon, Lontoo, Anna Freud Centre and School of Human and 

Community Development, University of Witwatersrand, South Africa 

10.–11.10.2014 Varhaisten vuosien psyykkinen kehitys 

Kouluttajana lasten- ja nuorisopsykoterapeutti (Tavistock klinikka), psykoanalyytikko Margot Waddell, Lontoo 

11.-12.10.2013 Ajatteleva Sydän – kokonaisvaltaisesta läsnä olemisesta – The Thinking Heart  Psykoterapeuttisen työskentelyn suhteuttaminen lapsen psyykkiseen häiriötasoon Kouluttajana lasten- ja nuorisopsykoterapeutti Anne Alvarez, Lontoo. 

5.–6.10.2012 Sanojen tuolla puolen: sanaton kommunikointi ja sen havainnointi väylänä  ymmärrykseen. Kouluttajana Jeanne Magagna, (Ph.D) Lontoosta. Tavistock –klinikka, lasten,  nuorten ja aikuisten psykoterapeutti sekä perheterapeutti. 

7.- 8.10.2011 Kohti muutosta: havainnoinnin, reflektion ja sisällyttämisen merkitys kliinisessä  työssä lasten kanssa. Kouluttajina Louise ja Ricky Emanuel Lontoosta. He ovat valmistuneet  Tavistock klinikasta lasten- ja nuortenpsykoterapeuteiksi  

*18.11.2011 SLNPY:N 35vuotisjuhlat. Juhlapuhuja prof Jukka Aaltonen: Sisäisen tarinan  kiertokulku ja sadut.  

8.-9.10.2010 Leikillisyys ja pohtiva läsnäolo traumatisoituneiden lasten ja nuorten psykoterapiassa – transitionaalikokemukset muutosten edistäjinä. Kouluttajana Monica Lanyado Lontoosta Tavistock  klinikasta valmistunut lasten- ja nuortenpsykoterapeutti 

  1. – 25.4.2009 Kouluttajat: Margaret Rustin ja prof. Michael Rustin 

Child and Family Department, Tavistock Clinic, London 

25.-26.1.2008 Psychotherapy for young people in care. Kouluttaja lastenpsykoterapeutti (Tavistock  klinikka) Margaret Hunter-Smallbone, Lontoo & St Albans. Iso-Britannia 

26.-27.1.2007 Child dependent and independent at the same time. Kouluttaja prof.  psykoanalyytikko Kai von Klitzing. Leipzigin yliopisto. Saksa. 

3.-4.2.2006 The Crucial role of early life experience. Kouluttaja: professori, psykoanalyytikko Linda  Mayes, Yale Child Study Center, USA.

*15.11. 2006 Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys 30- vuotisjuhlaseminaari. Juhlaesitelmä Lapsen psykoterapian perinteitä ja tulevaisuudennäkymiä. Ylilääkäri, psykoterapeutti  Sari Granström, Erica-stiftelsen, Tukholma. 

21.-22.1.2005 Psychotherapy for children with special needs. Kouluttaja psykologi, psykoterapeutti  Elisabet Cleve, Erica-institutet, Tukholma, Ruotsi.  

16.-17.1.2004 Levels of interpretation, levels of Pathology , Child & Adolescent psychotherapist,  Anne Alvarez , Tavistock Clinic, London. 

21.10.2002 Mistä tulen, minne menen? Ulkomailta adoptoinut lapset. Kouluttajina Jari Sinkkonen ja prof Raija-Leena Punamäki

*23.11.2001 SLNPY:N 25-vuotisseminaari. puh. johtaja Eeva Huikko 

21.10.2000 Pahan pauloissa – nuorten tuhoavuus ja saatananpalvonta kouluttajina Matti Brummer & al. 

16.10.1999 Koulutuspäivä. Tietokonepeleistä kouluttajina Jari Sinkkonen ja Jyrki Kasvi  

6.9.1997 Koulutuspäivä Väkivalta lapsen kasvuympäristössä kouluttajina Helvi Osanen, Matti  Brummer, Kaarina Lehtonen & Tuomo Tikkanen 

20.4.1996 Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten hoito kouluttajina Esko Varilo, Ritva Lintu, Matti  Riekkola ja Leena Linna 


Oman historian tuntemisen merkityksellisyydestä 

Historiaa tulee tuntea siksi, ettei tekisi samoja virheitä kuin edeltäjä ja -jos ei tiedä,  mistä tulee, eksyy. Marja Schulman kokosi meille yhdistyksen historiikkia 40- vuotisjuhlapuheeseensa ja yhdessä yhdistyksen monivuotisen sihteerin Tarja  Färkkilän kanssa yhsityiskohtaista tietoa koulutuspäivistä ja puheenjohtajista.  

Marjan ajatuksena on historiasta ja menneistä virheistä oppiminen ja  juhlapuheessaan hän siteerasi Bionin ajatuksia hänen vaimonsa kirjoittamana: Humaanin ihmisen/terapeutin ominaisuuksiin kuuluu kärsivällisyys, pidättyvyys,  uteliaisuus, kiinnostus ja kyky myötätuntoiseen toisesta välittämiseen. Jos emme  pysty kommunikoimaan tämän hetken ihmisten/kollegojen kanssa, emme toden näköisesti pysty siihen heidän seuraajiensakaan kanssa. Jos tämä kommunikointi ei  onnistu, tuleva psykoanalyysin kehitys on vaarassa ja sen tähän asti tekemät  oivallukset ja löydöt voidaan menettää. On tärkeää ettemme keskity puhumaan  yksityiskohtaisista peloista ja toiveista, vaan meidän tulisi nauttia haasteiden  kohtaamisesta ja saamistamme tyydytyksen lähteistä.

Bion toivoi, että työmme tarjoaisi meille positiivista innostusta ajattelemaan, miten  onnistuisimme lisäämään ymmärrystä ihmisen , lapsen mieleen, psyykeen. Vihamielisyys on väistämätön osa työtämme, mutta eri instituutioiden väliset kilpailu ja riita-asetelmat on surullista arvokkaan ajan hukkaa. 

Tähän aikaan liittyvä kiireellisyys, teknologian kaikenlainen lisääntyminen lisää  puhetta ja meteliä, minkä vuoksi tulee yhä vaikeammaksi kuulla mitä ajattelemme.  Vaikka aikaa säästäviä laitteita keksitään jatkuvasti, niin vapaata aikaa tuntuu  riittävän yhä vähemmän, aikaa unelmointiin ( reverie) ja luovuuteen, henkisten  akkujen lataamiseen ei jää aikaa joita tarvitaan luovuuteen ja kokemuksesta  oppimiseen ja sen kääntämiseksi viisaudeksi. Meidän tulee olla mentaalisesti  virkeitä, sinnikkäitä ja tutkiskelevia.